יום פועלי התעשייה של העולם- 27 ביוני

האיגוד פועלי התעשייה של העולם (באנגלית: Industrial Workers of the World או בקיצור IWW) הוא איגוד מקצועי בינלאומי אשר הוקם בארצות הברית ב-27 ביוני בשנת 1905.
בארגון היו חברים עובדי תעשיה ופועלים ומטרתו היתה לאחד אותם ולדאוג להם. הם פעלו לביטול שיטת השכר המקובלת ובמקומה אימוץ שיטת חלוקת רווחים בין כלל הפועלים. הם תומכים במודל הניהול העצמי הדמוקרטי, שעל פיו העובדים בוחרים את המנהלים שלהם ושותפים להכרעות הארגוניות של מקום עבודתם.
בסלנג קוראים לחברי הארגון "וובליז" (Wobblies).
השיא של הארגון היה בשנת 1923 כשהיו בו חברים 40,000 עובדים. אחרי שהממשל האמריקאי התנגד לו ולחם נגדו בין השנים 1917-1924, בדיכוי  ממשלתי חמור שכונה 'ההפחדה האדומה', כחלק ממדיניות הממשל האמריקאי, שראה בקומוניזם איום על יסודות החברה הדמוקרטית, היתה ירידה בכוחו.
בשנת 1924, כתוצאה מוויכוחים פנימיים על עקרונות הארגון ועל אופן פעילותו העתידית. כתוצאה מהאירועים הללו, לא הצליח הארגון לשחזר את השפעתו ואת הישגיו ונותר גוף זניח יחסית משנות ה-40 ואילך, אם כי נותר פעיל עד היום ומונה כ-5,000 חברים בארצות הברית בלבד נכון ל-2005.‏
החברות בארגון פתוחה לכלל העובדים. כל עובד יכול להצטרף לארגון, גם אם מקום עבודתו אינו חלק ממנו,‏ וגם אם הוא חבר בארגון נוסף.‏

קישור לאתר של IWW


ה-27 ביוני הוא גם יום האננס וגם יום משקפי השמש

הוסף רשומת תגובה

0 תגובות