יום זכויות האדם הבינלאומי- 10 בדצמבר

יום זכויות האדם הבינלאומי חל ב-10 בדצמבר כל שנה ברחבי העולם. היום הוכרז לראשונה על ידי האו"ם בשנת 1948. יום זכויות האדם מקדם מודעות לנושאי זכויות אדם ברחבי העולם ומדגיש את המאמצים של האו"ם כדי לשפר את מצב זכויות האדם בעולם.
אם נולדתם בצבע הנכון, במקום הנכון ולהורים הנכונים, אתם נהנים מהרבה פריווילגיות שאנשים שנולדו (שלא באשמתם) לגזעים אחרים, להורים אחרים ובמקומות אחרים, לא נהנים מהן. אתם נהנים מחופש הדיבור והחשיבה, מהגנה על הביטחון שלכם ומשיוויון. אל תשכחו שזה לא בכל מקום בעולם ככה. יש מקומות שבהם אנשים נרצחים או מעונים בגלל צבע עורם, שוללים מהם את זכויותיהם והם לא זוכים להגנה כמוכם.


מה שלנו נראה מובן מאליו, לא היה מקובל פעם, כשלאנשים לא היו את הזכויות הטבעיות שאנחנו נהנים מהן היום.
הפילוסוף ג'ון לוק נתן את הבסיס לקביעת הזכויות היסוד של האדם שעליהן מבוססת על מדינה ליברלית.
על פי לוק האדם הוא אינדיבידואל, בעל תבונה ויכולת לנהל את חייו ולקחת אחריות על מעשיו. לשלטון  אין סמכות לקחת מאדם את זכויותיו.

אלה הזכויות: הזכות לחיים ולביטחון (שלמות הגוף), הזכות לחירות, שממנה נגזרים:
חופש המחשבה והדעה שמשמעותה חירותו של אדם לגבש את דעתו בחופשיות, בכל נושא. אסור למנוע זכות זאת, גם אם דעתו נחשבת למסוכנת ומזיקה, כל עוד היא לא באה לידי ביטוי חיצוני.
חופש המצפון שמשמעותה חירותו של האדם להחזיק בדעותיו בתחום המוסר והערכים, ולפעול או לסרב לפעול, על פיהם. הזכות לפעול או לסרב לפעול, על פיהם, מוגבלת לעתים.
חופש הדת (שכוללת גם את "החופש מדת"), חופש התנועה, חופש העיסוק.
חופש הביטוי הכולל את: חופש העיתונות, זכות ההפגנה והמחאה, חופש הדיבור. זכות הקניין הכוללת קניין חומרי וקניין רוחני, הזכות להליך הוגן. הזכות לכבוד, שממנה נגזרות: הזכות לשוויון בפני החוק, הזכות להגנה מלשון הרע (הזכות לשם טוב), הזכות לפרטיות.
ג'ון לוקה-10 בדצמבר הוא גם יום העצמאות של תאילנד

הוסף רשומת תגובה

0 תגובות