יום כיפור

יום הכיפורים או יום כיפור, הוא אחד הימים שנחשבים למקודשים ביותר בדת היהודית. יום כיפור חל בעשרה בתשרי והוא מתמקד בתשובה וסליחה. על פי ציווי התורה אנו נדרשים להתענות בו עינוי הנפש שכוללים חמישה איסורים: אכילה ושתייה, סיכה (סיכת הגוף בשמן), רחיצה, נעילת הסנדל (נעילת נעל עור) ותשמיש המיטה (קיום יחסי אישות).


שעות הצום ביום כיפור- זמני כניסת ויציאת הצום 2019
הצום מתחיל בתאריך 8 באוקטובר, ט בתשרי תש"פ ומסתיים בתאריך 9 באוקטובר, י בתשרי תש"פ בשעות:
ירושלים
תחילת הצום: 17:50
סיום הצום: 18:52
תל-אביב
תחילת הצום: 17:48
סיום הצום: 18:54
חיפה
תחילת הצום: 17:49
סיום הצום: 18:53
באר שבע
תחילת הצום: 17:50
סיום הצום: 18:54


מתי יוצא יום כיפור בשנים הקרובות?
2019- 8-9 באוקטובר, ערב יום כיפור ויום כיפור, ט-י בתשרי, תש"פ
2020- 27-28 בספטמבר, ערב יום כיפור ויום כיפור, ט-י בתשרי, תשפ"א
2021- 15-16 בספטמבר, ערב יום כיפור ויום כיפור, ט-י בתשרי, תשפ"ב


אין תגובות:

פרסום תגובה