יום העבודה הסוציאלית הבינלאומי- יום חמישי השלישי בחודש מרץ

 The International Federation of Social Workers (IFSW
יום העבודה הסוציאלית נוצר על ידי ארגון הפדרציה הבינלאומית של עובדים סוציאליים (IFSW) והוא נועד לקדם נושאים חברתיים שונים, לחתור לצדק חברתי, זכויות אדם ופיתוח חברתי באמצעות קידום העבודה הסוציאלית, בנייה ושימוש במודלים, שיטות עבודה מומלצות ועזרה בקידום שיתוף פעולה בינלאומי.
עבודה סוציאלית היא מקצוע העוסק בבעיות חברתיות ובסיוע בהתמודדות איתן למשפחות, יחידים וקהילות. מטרת העבודה הסוציאלית היא לשפר את תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה.
העבודה הסוציאלית מתבססת על ערכים חברתיים שלפיהם חברה חזקה צריכה לעזור לחלשים. העובדים הסוציאליים מייצגים, מתווכים ומטפלים באנשים הזקוקים לעזרה כדי לחזק אותם ולסייע להם להתמודד עם הקשיים שלהם.

השיטות בהן פועלת העבודה הסוציאלית לקוחות מתחומים אקדמיים שונים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית ועוד. 
ההיסטוריה של העבודה הסוציאלית
העבודה הסוציאלית נוצרה בעקבות המהפכה התעשייתית במאה ה-19.
המהפכה יצרה עולם טכנולוגי חדש שחייב רכישת השכלה ומיומנויות חדשות כדי להשתלב בו. מצד אחד רמת החיים השתפרה בזכות הטכנולוגיה, אולם מצד שני יוקר המחייה עלה וגרם להתרחבות העוני.
העוני השפיע על החברה בצורה קשה. המשפחות המורחבות שגרו ביחד התפרקו למשפחות גרעיניות (אמא, אבא וילדים). אנשים עברו מהכפרים לערים ושם סבלו מתחושת בדידות וניכור, בגלל אובדן התמיכה של המשפחה המורחבת.
החברה הפכה להיות מנוכרת והסדר המשפחתי המסורתי נפגע.

האוכלוסיות החלשות היו הראשונות להיפגע. נשים ממעמד הפועלים הנמוך נאלצו לצאת לעבודה קשה וגם לדאוג למשק הבית ולטפל בילדים שלהן באותו זמן. הילדים היו צריכים לצאת לעבוד כדי לעזור בפרנסת המשפחה.
הקשישים שנשארו בכפרים ללא המשפחות והקהילות שלהם סבלו מבדידות וחוסר עזרה.
אוכלוסיות חלשות נוספות שאיבדו את התמיכה היו אנשים הלוקים בפיגור שכלי, הפרעות נפש ונכים.
מצב זה יצר צורך הכרחי במסגרות שידאגו לחלשים ויסייעו להן. את התפקיד לקחו על עצמן בהתחלה המסגרות הדתיות שדאגו לצדקה.
לאט לאט קמו ארגונים התנדבותיים שהורכבו מנשים מהמעמד הבינוני שסייעו לשכבות החלשות. 
בסוף המאה ה-19 היה ברור כבר שארגונים קטנים לא יספיקו ויש צורך במקצוע מסודר מטעם המדינה. ב-1896 הוקם בית הספר הראשון לעבודה סוציאלית שהפך את המתנדבים לעובדים בשכר מטעם המדינה.
בישראל היתה זו הנרייטה סאלד שייסדה את מקצוע העבודה הסוציאלית. סאלד היתה פעילת ציבור ומחנכת שפעלה רבות למען פליטים יהודים בארץ ובארצות הברית בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה. היא ייסדה, מימנה וניהלה מוסדות וגופים שונים למען ילדים ונוער בארץ ישראל, הובילה את עליית הנוער והקימה את ארגון הדסה.


העבודה הסוציאלית בישראל היום
בכל רשות מקומית בישראל קיימת "מחלקה לשירותים חברתיים" (שירותי רווחה) המספקת שירותי סעד לאוכלוסיית היישוב. בנוסף ניתן למצוא את מקצוע העבודה הסוציאלית בארגונים, במוסדות, במפעלים ובקהילות.
העובדים הסוציאלים נחלקים לפי תחומי התמחויותיהם: פקיד סעד, עובד סוציאלי קהילתי, עובד סוציאלי בשירותי הבריאות, קצין מבחן לנוער, פקיד סעד לסדרי דין וכדומה.

ב-14 במרץ מתקיים בישראל יום ההוקרה לעובדות ולעובדים הסוציאליים בכנסת ישראל. 

 

הוסף רשומת תגובה

0 תגובות